Zeven aandachtspunten voor samenwoners

Samenwoners vallen niet onder het huwelijksrecht, maar hebben soms wel jaren samengewoond alsof zij getrouwd waren. Dit levert vaak een ingewikkelde situatie op als ze scheiden. Daarom geven we hier zeven aandachtspunten voor mensen die scheiden uit een samenwoonrelatie.

1.Bemiddeling
Samenwoners hebben wanneer zij niets vastgelegd hebben geen verplichtingen naar elkaar na het uiteengaan. Uiteraard blijven ze als er kinderen zijn door de kinderen aan elkaar verbonden. Het is daarom van belang om in goed overleg uit elkaar te gaan. Bemiddeling biedt daarvoor een uitkomst. Dat geldt ook wanneer er wel afspraken zijn gemaakt in een samenlevingscontract over bijvoorbeeld: het partnerpensioen, de gezamenlijke woning of indien een van de partners tijdelijk in de woning van de andere partner mag verblijven. 

2. Ouderschapsplan
Een ouderschapsplan is verplicht bij elke scheiding waarbij kinderen in het spel zijn. Dat geldt ook voor samenwoners. Een goed ouderschapsplan kan conflicten over de opvoeding van de kinderen voorkomen. 

3. Kinderalimentatie
Ouders zijn verplicht om in de kosten van hun kinderen te voorzien. Het maakt niet uit of je gehuwd bent of samenwoont. Vaak zal de niet-verzorgende ouder een bijdrage leveren aan het onderhoud van de kinderen, hetgeen kinderalimentatie wordt genoemd. Wij berekenen de kinderalimentatie conform de TREMA- normen en maken jullie nieuwe besteedbare inkomen inclusief de toeslagen. Uiteraard zijn er meer mogelijkheden, denk bijvoorbeeld aan een gezamenlijke kinderrekening. Serraarens Mediation begeleidt jullie bij het maken van de bij jullie  en uw kinderen passende keuzes.

4. Partneralimentatie
Partneralimentatie is niet verplicht voor samenwoners. De (ex)partners hebben geen onderhoudsverplichting, zoals bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap het geval is. Er wordt door de politiek wel over gesproken om partneralimentatie verplicht te maken voor samenwoners met kinderen. Zo ver is het op dit moment nog niet, maar het kan wel zijn dat samenwoners afspraken over een eventuele partneralimentatie hebben vastgelegd in een samenlevingscontract.

5. Verzekeringen
Soms bouwen samenwoners samen verzekeringen op. Daarbij bouwen ze voordelen op. U kunt denken aan kapitaal- of schadeverzekeringen. Het is daarom zaak deze verzekeringen op de juiste wijze onder elkaar te verdelen. Serraarens Mediation helpt u de weg te vinden in verzekeringsland.

6. Inboedel en verdeling
Samenwoners hebben vaak gezamenlijk spullen gekocht, zoals bijvoorbeeld: meubels, een koelkast of een auto. Het is belangrijk om in goed overleg tot een verdeling van de inboedel te komen. 

7.  Pensioen
De Wet Verevening Pensioenrechten (WVP) is van toepassing op gehuwden en geregistreerd partners. Voor samenwoners geldt deze wet niet. Wel kunnen zijonderling afspraken maken. De onderlinge afspraken worden vastgelegd in een samenlevingscontract of bij het uiteengaan in een vaststellingsovereenkomst. Omdat de WVP niet van toepassing is volgt er geen rechtstreekse uitbetaling van de pensioenuitvoerder aan de ex-partner, tenzij de pensioenuitvoerder dat vrijwillig doet. Het verdelen van pensioen door samenwoners kan fiscale consequenties hebben. Laat jullie daarover goed informeren.