Stappenplan

Nadat gezamenlijk of door een van beiden het besluit is genomen om te scheiden, is het belangrijk om elkaar wat ruimte te geven. Laat de beslissing op je inwerken en denk na hoe je de scheiding wilt regelen. Wanneer jullie direct afspraken gaan maken, is de kans groot dat de emoties nog de overhand hebben en jullie niet naar elkaar kunnen luisteren.
In de volgende stap bespreken jullie hoe jullie de scheiding willen regelen. Denk je dat het lukt om samen afspraken te maken of hebben jullie daar hulp bij nodig? Een mediator kan helpen bij het maken van afspraken. Hoe eerder de hulp van een mediator wordt ingeschakeld, des te groter de kans van slagen.
De afspraken die jullie maken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant, met hulp van de mediator. In het convenant staan alle beslissingen die jullie nemen rondom de scheiding. Denk aan de verdeling van gezamenlijke bezittingen, partneralimentatie, beslissingen rondom de woning en de verdeling van het pensioen na de scheiding.
Wanneer er kinderen betrokken zijn bij de scheiding, zijn jullie verplicht een ouderschapsplan op te stellen. In dit plan staan alle afspraken met betrekking tot de opvoeding en verzorging van de kinderen. Naast de financiële afspraken, maken jullie ook afspraken over de zorg voor de kinderen en hoe jullie belangrijke beslissingen over de kinderen met elkaar communiceren.
Is het gelukt om afspraken te maken, dan regelt de mediator via een advocaat vervolgens het gezamenlijke verzoek tot echtscheiding aan bij de rechtbank. Het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan worden meegestuurd met het verzoek. Lukt het niet om afspraken te maken of werkt je partner helemaal niet mee aan de scheiding, dan kun je een eenzijdig verzoek tot echtscheiding indienen. Jullie hebben dan beiden een advocaat nodig die je bijstaat bij de scheidingsprocedure. De rechter zal jullie in een hoorzitting beiden vragen hoe je de scheiding geregeld wil hebben.
De rechter spreekt de echtscheiding uit in een zogenaamde echtscheidingsbeschikking. Wanneer jullie samen afspraken hebben gemaakt, is de rechtbank een formaliteit. De rechter neemt het echtscheidingsconvenant op in de echtscheidingsbeschikking. Hierdoor zijn de afspraken die jullie maakten gerechtelijk afdwingbaar.
De scheiding is pas officieel wanneer de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven bij de registers van de burgerlijke stand.

Advies gesprek

Neem contact op en vraag gratis een adviesgesprek aan.