Vijf manieren om een conflict op te lossen

Als er scheiding op handen is en de manier van communiceren leid tot voortdurende conflicten dan is het belangrijk om er eerst voor te zorgen dat de betrokkenen niet meer op elkaar reageren. Ik verbied altijd e-mailverkeer gedurende een wat langere periode. Het is de oorzaak van veel misverstanden. Een aantal tips helpen om conflicten op te lossen.

  1. Zorg voor neutraal taalgebruik

‘Zijn bureau is een rommel’ zal eerder als aanval dan als constatering gezien worden. Beschrijf feitelijk wat je waarneemt.

  1. Stel de emoties aan de orde

Het probleem zit in het hoofd van mensen en triggert gedachten en gevoelens die op hun beurt weer vorm geven aan gedrag. In crisissituaties wordt dit een cyclus die een eigen leven lijkt te leiden. Er is dan sprake van een soort kortsluiting. Door het benoemen van de emoties treedt een stuk bewustzijn op.

  1. Belangen versus posities

Betrokkenen hebben vaak hun posities al lang ingenomen. Die posities zijn dan direct met het ego verbonden en die laat ik dan ook gewoon links liggen. Richt je op het achterliggende belang van elk betrokken individu. Hoe lager dit belang in de piramide van Maslow ligt, hoe feller de strijd zal zijn. Bij een ruzie tussen twee echtelieden bleek de ene nog in haar proeftijd te zitten en haar man had op dat moment geen baan. Toen we dat eenmaal op tafel hadden liggen, bleek de andere collega opeens veel meelevender en kwam een oplossing veel sneller in zicht.

Vaak zal je zien dat de betrokkenen ook een gemeenschappelijk belang hebben. Bij de strijd tussen een man en vrouw in een echtscheiding was het welzijn van hun puberkind een gemeenschappelijk belang. Het stellen van duidelijke opvoedregels versus het “losbandige” gedrag van de puber was de bron van het conflict. Beiden hadden volkomen gelijk! Maar in een conflict gaat het er nooit om wie gelijk heeft. Dat is echt van ondergeschikt belang. Het gaat om het in harmonie brengen van visies, emoties en behoeften.

  1. Ga in elkaars schoenen staan

Ik vraag een betrokkene altijd om de beweegredenen van de ander te benoemen. Als de spanning uit de lucht is, verbaas ik mij altijd hoe goed mensen dit kunnen. Vervolgens vraag ik of men elkaars belangen kan benoemen.

  1. Welke beslissing heb ik nodig?

Vraag elke deelnemer om aan te geven welke beslissing zij van de ander nodig hebben. Het conflict en het bijbehorende wantrouwen worden daarmee veel kleiner. Nu gaat het om wat professionals van elkaar nodig hebben. Praat daarbij nooit over het verleden! Ruzies gaan altijd over redenen uit een verleden maar nooit over een gemeenschappelijk doel. In sommige gevallen laat ik de betrokkenen een gemeenschappelijk doel formuleren. Daarmee dwing ik hen om samen te gaan werken terwijl de oplossing nog niet concreet voorhanden is. Iets meer tijd investeren om mensen zelf tot een oplossing te laten komen zonder het proces uit handen te geven zorgt ervoor dat betrokkenen er ook echt iets van leren en het zelfrespect blijft te allen tijde intact.