Verzoekschrift, echtscheidings-beschikking en akte van berusting

Als jullie mediation is afgerond gaat het ouderschapsplan en het echtscheidingsconvenant naar onze advocaat. De advocaat zorgt ervoor dat deze documenten worden ingediend bij de rechtbank. Termen zoals ‘verzoekschrift’, ‘echtscheidingsbeschikking’ en ‘akte van berusting’ zul je tegenkomen in de mailcorrespondentie met de advocaat. 

In deze blog vertel ik wat die termen betekenen en geef ik er meer informatie over.

Wie dient het Verzoekschrift in ?

Op het moment dat alle documenten voor de scheiding getekend zijn zal een advocaat deze indienen bij de rechtbank. Een advocaat stelt een verzoekschrift op. Dit is een officieel document om een procedure bij de rechtbank te kunnen beginnen. Samen met het verzoekschrift worden alle documenten zoals het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan naar de rechtbank gestuurd.

Wat is het Gezamenlijk verzoekschrift?

Bij een echtscheiding is er vaak sprake van een ‘gezamenlijk verzoekschrift’. Dit betekent dat je samen een verzoek indient bij de rechtbank om te kunnen scheiden en daar ook niet hoeft te verschijnen.

Wat is de Echtscheidingsbeschikking?

Op het moment dat de rechtbank het verzoekschrift goedkeurt, geven zij een echtscheidingsbeschikking af. Een echtscheidingsbeschikking is een schriftelijke uitspraak van de rechter (vonnis). In deze uitspraak geeft de rechter jullie toestemming om te gaan scheiden.

Nadat deze beschikking is afgegeven zijn jullie nog niet gescheiden. De echtscheiding moet eerst nog worden ingeschreven bij de gemeente waar jullie getrouwd zijn. Als de inschrijving niet binnen deze zes maanden plaatsvindt, dan vervalt de beschikking en zal, indien de echtscheiding wel gewenst is, de procedure opnieuw gestart moeten worden.

Wat is de Akte van berusting?

Je hebt drie maanden de tijd om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter. Omdat dit bij scheidingen zelden gebeurt kunnen ex-partners een akte van berusting tekenen. In dit document staat dat je het eens bent met de uitspraak van de rechter en niet in hoger beroep zult gaan. Zodra dit getekende document en de echtscheidingsbeschikking bij de gemeente waar jullie getrouwd zijn is aangekomen wordt jullie echtscheiding ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Vanaf dit moment zijn jullie officieel gescheiden.

Door het tekenen van de akte van berusting versnel je als het ware het juridische proces. De drie maanden waarin je in hoger beroep kan gaan worden dus verkort als er eerder door jullie beiden getekend wordt.

Wat doet de advocaat?

Een advocaat stelt het verzoekschrift op en verstuurd de getekende documenten naar de rechtbank. Wanneer de echtscheidingsbeschikking is afgegeven wordt deze door de rechtbank naar onze advocaat gestuurd. De advocaat levert de akte van berusting aan en zal alle documenten naar de gemeente sturen. Dit kan zowel op papier als elektronisch. Per advocaat verschilt dit.

Zodra de echtscheiding definitief is zullen jullie hier door de advocaat van op de hoogte gesteld worden en een afschrift (bewijs) hiervan ontvangen. Ook krijgen jullie allebei een officiële echtscheidingsbeschikking met de stempels van de rechtbank erop.

TIP: Bewaar de originele documenten zorgvuldig want ze worden maar 1 keer door de rechtbank afgegeven.