Scheiden of blijven

Is er onvrede en zijn jullie niet gelukkig in de relatie? Lijkt scheiden de enige oplossing? Of willen jullie onderzoeken of er misschien ook andere oplossingen zijn? Serraarens Mediation kan jullie hierbij ondersteunen. Ik heb daarvoor in 2019 de opleiding tot SCHIP-behandelaar gevolgd. 

Voor eenieder die problemen ervaart in zijn relatie kan de SCHIPaanpak een reddingsboei zijn. Iedere relatie is ooit goed gestart. Op enig moment zijn er barsten ontstaan. Uitgangspunt bij de SCHIPaanpak is dat deze barstjes in de relatie te lijmen zijn. Dat de partners opnieuw met elkaar kunnen verbinden.

Deze SCHIPaanpak is ontwikkeld als een postrelationeel rouwtraject voor ex partners met als uiteindelijke doel samen op te trekken als partners in ouderschap. In de praktijk doet de SCHIPaanpak steeds vaker dienst als relatietherapie.

Tijdens het ‘Scheiden of Blijven-traject’ onderzoeken we in een twee gesprekken samen de vraag of scheiden ook echt de stap is die jullie nu moeten zetten. Tijdens dit ‘Scheiden of Blijven-traject’ krijgen jullie nieuwe inzichten in jullie relatie. Dit helpt om helder te krijgen of scheiden ook echt de oplossing is, of dat er misschien nog ruimte is om, al dan niet onder begeleiding, aan jullie relatie te werken.

Het ‘Scheiden of Blijven-traject’ van Serraarens Mediation helpt jullie als jullie nog niet zeker weten of jullie ook echt willen scheiden, maar ook wanneer relatietherapie nog te vroeg is. Het traject is een soort tussenvorm van relatietherapie en mediation. Tijdens het traject onderzoeken we met jullie wat jullie beweegredenen zijn om te gaan scheiden en onderzoeken we de twijfel die er is om dat (nog) niet te gaan doen. We helpen jullie deze emoties en gedachten te ontwarren. Zodat helder wordt welke stap jullie het beste kunnen zetten. Vooral als jullie samen kinderen hebben, is het belangrijk dat je tot een weloverwogen besluit komt om wel of niet te scheiden.

Een relatie vergt onderhoud

In ons leven hebben we de mogelijkheid tot het volgen van uiteenlopende (beroeps)opleidingen, studies en cursussen. We leren van alles in ons leven, maar er wordt maar zelden stil gestaan bij ‘hoe het werkt in een relatie’. Om een relatie in stand te houden is onderhoud nodig en dat wordt vaak vergeten. Tot het moment daar is dat een scheiding nog de enige uitweg lijkt. Maar is dat ook zo? Of zijn er misschien nog andere opties te verkennen? Het ‘Scheiden of Blijven-traject’ van Serraarens Mediation zorgt voor antwoord op de vraag: scheiden of de mogelijkheden met betrekking tot de relatie verder onderzoeken?

De eerste stap zetten?

Herken je jezelf in deze situatie? Zet de eerste stap en boek nu een afspraak ‘Scheiden of Blijven’.