4 augustus 2018

Kinderen scheiden niet! Bij Serraarens Mediation zijn we hiervan overtuigd en wij staan voor het belang van goed  voortgezet en zo mogelijk gelijkwaardig ouderschap na de scheiding.

Ouders met een minderjarig kind die uit elkaar gaan, zijn vanaf 2009 verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Ook samenwoners met gezamenlijk gezag. Jullie blijven tochsamen verantwoordelijk voor de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van jullie kinderen?

In het ouderschapsplan dienen minimaal de volgende items te worden beschreven:

  • Verdeling van de zorg, opvoeding en omgang.
  • Verdeling van de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen.
  • Uitwisseling van informatie over school, gezondheid, welzijn van de kinderen.
  • In welke mate zijn de kinderen betrokken bij de afspraken.

 

Het is van wezenlijk belang om de kinderen op een goede manier te betrekken bij het opstellen van het ouderschapsplan. Natuurlijk op een manier die past bij de leeftijd en ontwikkeling van het kind.

Verder is het verstandig om in het ouderschapsplan duidelijke afspraken te maken over schoolkeuze, ouderavonden, studiekosten, sport, medische kosten, vakanties en feestdagen en huisregels.

Hierdoor worden in de toekomst veel discussies en ruzies voorkomen.

Jullie afspraken over de zorgverdeling en inschrijving van het kind hebben ook invloed op allerhande financiële zaken zoals toeslagen en heffingskortingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kinderbijslag, het kindgebonden budget en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Jullie mogen van ons verwachten dat we jullie besteedbaar inkomen na de scheiding duidelijk maken.

Daarom zullen we, nadat de afspraken zijn gemaakt, in jullie situatie op zoek gaan naar financiële optimalisatie. Zodat jullie na de scheiding weer aan financieel gezonde toekomst kunnen gaan werken.

 

Ruud Serraarens is MfN- register/ familie-en rechtbankmediator en heeft inmiddels 600+ scheidingsmediations begeleid waardoor 1200 mensen en nog meer kinderen niet in een vechtscheiding zijn betrokken weer een nieuwe perspectief hebben gekregen.

Ruud Serraarens

Ruud Serraarens is sinds 2008 ScheidingsMakelaar en NMI -geregistreerd mediator. Hij is als ervaren ScheidingsMakelaar goed geïnformeerd over alle facetten van een echtscheiding. Een deskundige, neutrale en betrokken mediator gespecialiseerd in de begeleiding van uw scheiding.