7 tips voor alimentatie

Ruud Serraarens is MfN-registermediator en gespecialiseerd in mediation bij echtscheidingen.

Partneralimentatie is een heikel punt. Bij 1 op de 6 scheidingen kent de rechter partneralimentatie toe in Nederland. De betaler is in 99 procent van de gevallen een man. Bij scheidingsbemiddeling is het uitgangspunt om er in goed overleg uit te komen. Hoe voorkomt u dat de partneralimentatie een struikelblok wordt bij uw echtscheiding? Hierbij zeven tips van je mediator.

Tip 1: de TREMA-normen
Ik bereken de alimentatie op basis van de Tremanormen ( de normen van de rechtbank). Als beide (ex)partners de achtergrond van de berekening kennen en begrijpen leidt dit tot meer begrip over de uitkomst. Ik zorg er daarom voor dat jullie allebei de berekening stap voor stap volgen en begrijpen. Het is mijn zaak jullie hier zo goed mogelijk zicht in te geven.

Tip 2: besteedbaar inkomen na de scheiding
Zorg dat helder is wie welk besteedbaar inkomen heeft. Indien er sprake is van een tekort bij de alimentatiegerechtigde wordt dat door hem/haar beter begrepen als er ook helder is dat de alimentatieplichtige een verminderd of beperkt inkomen heeft.

Tip 3: keuzes uit het verleden
Wees je er bewust van dat partneralimentatie voortvloeit uit keuzes uit het verleden. De vrouw is bijvoorbeeld minder gaan werken om meer of voornamelijk voor de kinderen te zorgen. De vrouw had daardoor minder gelegenheid om zich te ontwikkelen op de arbeidsmarkt.

Tip 4: onafhankelijker van alimentatie
Spreek vanuit reële perspectieven over hoe de alimentatie ontvanger in de jaren na de echtscheiding minder afhankelijk kan worden.

Tip 5: belasting en alimentatie
Partneralimentatie is een brutobedrag. Het bedrag kan worden afgetrokken van het belastbaar inkomen, dus bijvoorbeeld: €344,- bruto per maand kost €200,- netto per maand. (uitgaande van 42% inkomstenbelasting aftrek). Jullie kunnen dit enigszins vergelijken met de maandelijkse teruggave van de betaalde hypotheekrente als jullie een koopwoning hebben.

Tip 6: niet vergelijken met anderen
Situaties van anderen laten zich niet eenvoudig vergelijken, zelfs als andere alimentatieplichtigen een vergelijkbaar inkomen hebben. Er spelen namelijk heel veel factoren een rol in de berekening. Is er bijvoorbeeld sprake van kinderalimentatie, welke inkomen heeft de alimentatiegerechtigde, welke fiscale situatie is aan de orde, welke bijkomende voorwaarden zijn overeengekomen?

Tip 7:   bijkomende afspraken
Bijkomende afspraken en voorwaarden zijn naast het alimentatiebedrag zeer belangrijk. Maak daar gebruik van om er samen uit te komen! Dit zijn enkele voorwaarden waar jullie rekening mee moet houden.
– Voor welke periode wordt de partneralimentatie overeengekomen? (bijvoorbeeld 5 jaar in plaats van 12 jaar)
– Is er sprake van een afbouw?
– Welk bedrag mag de ontvanger van alimentatie verdienen voordat dit invloed heeft op de hoogte van de alimentatie?
– Welke afspraken worden gemaakt als de alimentatiegerechtigde gaat samenleven. Mag er een proefperiode zijn?
– Hoe gaat men om met toename van inkomen van de alimentatieplichtige?
– Vindt er een aanpassing plaats van de alimentatie indien de kinderalimentatie vervalt?