5 ultieme scheidingsmomenten

Als je besluit te gaan scheiden dan is er vaak heel wat aan vooraf gegaan. Fases van twijfels, boosheid, verdriet, het opnieuw proberen en weer terug bij af raken, wisselen elkaar af tot het moment dat er berusting en acceptatie komt. Een scheiding is dan onvermijdelijk.

Hoewel geen enkele scheiding hetzelfde is en iedereen een scheidingsproces in zijn of haar eigen tempo doorloopt zijn er wel zogenaamde trends waarneembaar. Zo bleek onlangs bijvoorbeeld dat het einde van de crisis ervoor zorgt dat er meer scheidingen worden aangevraagd. Maar er zijn meer ‘piekmomenten’ waarop mensen besluiten de knoop door te hakken en uit elkaar te gaan heb ik ervaren in de praktijk

1. Einde crisis, begin scheiding 
Het is maar goed dat er geen sprake is van een doorlopende economische crisis want behalve dat dit slecht is voor onze economie is het ook slecht voor het huwelijk en langdurige relaties. Wanneer het einde van een crisis in zicht is stijgen de echtscheidingscijfers fors. Uit onderzoek en cijfers van het CBS blijkt dat het aantal scheidingen in 2014 met 5% is toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. De verklaring hiervoor wordt gevonden in de opleving in de woningmarkt.

“Een scheiding was onbetaalbaar als je een koophuis had. Als je je huis niet kunt verkopen, of alleen met schuld, blijf je wel even bij elkaar.” Aldus Jan Latten, hoofddemograaf Centraal Bureau voor de Statistiek

Een tweede verklaring is het gegeven dat een scheiding doorgaans nogal wat geld kost. Kan je er samen goed uitkomen, dan scheelt dat beslist in je portemonnee. Lukt dat niet en ben je aangewezen op een eigen advocaat, dan loopt het al aardig in de papieren. Mediation is een goedkopere en vaak ook betere oplossing.

2. Kort na de zomervakantie 
Een ander piekmoment waarop stellen besluiten om uit elkaar te gaan ligt net na de zomervakantie. Wanneer er al geruime tijd spanningen zijn in de relatie blijkt de gezamenlijke vakantie veel koppels de kop te kosten. Samen in een te hete auto en bij ellenlange files op de Autoroute du Soleil lopen de spanningen vaak op.

Uit cijfers blijkt dat eind augustus en begin september meer mensen willen scheiden. In die periode worden er maar liefst 20 tot 30 procent meer echtscheidingsverzoeken ingediend. Zelfs wanneer de meivakantie twee in plaats van een week duurt is er sprake van een toename in het aantal scheidingen.

De reden hiervoor is dat in tegenstelling tot het leven en ritme van alledag mensen ineens op elkaars lip zitten tijdens de vakantie en de problemen sneller aan het licht komen. In plaats van te kunnen genieten en te ontspannen van een welverdiende vakantie, wordt het een nare aangelegenheid. De stress en wrijvingen die dan naar bovenkomt uit zich nadien vaak in een scheidingsverzoek.

3. Na de feestdagen uit elkaar 
Nog een moment in het jaar waarop het aantal echtscheidingsaanvragen piekt is net na de feestdagen van december. Veel mensen die al een tijdje overwegen om uit elkaar te gaan proberen de boel nog blij elkaar te houden tijden de feestdagen. Voor zichzelf, de familie maar ook voor de kinderen.  In alle commercials wordt het ideaalbeeld van de gezamenlijke familiemaaltijd je voorgeschoteld. Voor het oog lijkt er dan niets aan de hand en begin januari barst ineens de bom: ze gaan scheiden! Het samenzijn tijdens de feestdagen is dus lang niet altijd zaligmakend. Het begin van een nieuw jaar werkt ook psychologisch door. Een verse start, nieuwe kansen voor jezelf creëren kan hier een rol spelen.

4. Einde oefening na een jaar of vier
Een algemenere tendens qua scheidingspiek ligt er ook na een huwelijksduur van vier jaar. Na deze termijn worden er meer scheidingen aangevraagd dan in de eerste paar jaar van het huwelijk of in de jaren erna. Dit komt waarschijnlijk omdat er sprake is van verschillende fases waar koppels in een huwelijk doorheen gaan. In het begin natuurlijk dolverliefd en de eerste jaren is het nog een soort verlengde van de wittebroodsweken, maar na een paar jaar sluipen oude gewoontes er weer in. Er treedt een sleur op en als je die niet kunt doorbreken dan zien velen de oplossing in een scheiding. Als er dan kinderen zijn dan is wordt de uitdaging een volwaardig ouderschap na de scheiding met elkaar te regelen. Want kinderen scheiden niet!

5. Zilveren scheidingsgolf
Een vrij nieuw fenomeen is het hoge aantal scheidingen van stellen die al 25, 30 of zelfs 40 jaar met elkaar getrouwd zijn. Iedereen denkt dat wanneer je al zolang bij elkaar bent je ook wel bij elkaar zult blijven, maar deze tijd laat zien dat dit niet meer opgaat. Ook al zijn de grijze haren in ruime mate aanwezig en is het pensioen bij wijze van spreken al in zich, dan nog nemen steeds meer stellen op leeftijd het besluit te gaan scheiden.

Oorzaak van deze scheidingspiek lijkt te liggen in het feit dat deze stellen lang blij elkaar zijn gebleven omdat het ‘zo hoort’ of vanwege economische redenen. Mede door de emancipatie van de vrouw en een andere maatschappelijke tendens durven stellen vandaag de dag ook na een heel lang huwelijk te gaan scheiden als ze zich ongelukkig voelen.

Bron: singlessite